شرایط ثبت نام دوره فن بیان، گویندگی و اجرا
شرایط ثبت نام دوره فن بیان، گویندگی و اجرا

ثبت نام

  1. ثبت نام فقط به صورت حضوری بعد از واریز هزینه دوره انجام خواهد شد .
  2. اطلاعات درخواست شده در زمان ثبت نام می بایست بصورت صحیح و دقیق توسط هنرجو تکمیل شود. بدیهی ست مسئولیت هرگونه ایراد در ورود اطلاعات بر عهده هنرجو می باشد.
  3. در صورت عدم پرداخت شهریه در زمان ثبت نام، ثبت نام قطعی نبوده و با توجه به ظرفیت کلاس ممکن است ثبت نام هنرجو باطل شود.
  4. آکادمی پس از پایان دوره به هنرجو در صورتی که شرایط دریافت پایان دوره را داشته باشد، گواهی پایان دوره اهدا خواهد کرد.
  5. هیچ محدودیتی از لحاظ  جنسیت برای شرکت در دوره وجود ندارد.
 
 

برگزاری کلاس

کلاسهای حضوری آکادمی بصورت عمومی برگزار می شود.
در صورت نیاز به لغو کلاس توسط آکادمی، مراتب روز قبل از برگزاری کلاس توسط تماس تلفنی و یا SMS به اطلاع هنرجو خواهد رسید.
کلاس در راس ساعت مقرر برگزار خواهد شد، از این رو هنرجو می بایست تدابیر لازم برای حضور به موقع در کلاس را بیاندیشد.
تغییر در ساعات و روزهای کلاس از طرف هنرجو امکان پذیر نمی باشد.
رعایت شئونات اسلامی و رعایت نظم و نظافت در زمان حضور در کلاس های حضوری الزامیست.
 
 

پرداخت شهریه

 مبلغ شهریه می بایست تا قبل از برگزاری جلسه اول کلاس تسویه گردد.
در صورتی که به هر دلیلی امکان برگزاری کلاس پس از ثبت نام هنرجو از طرف آکادمی مقدور پذیر نباشد، تمامی شهریه دریافت شده توسط آکادمی مسترد خواهد شد.
در صورت ثبت نام هنرجو و عدم پرداخت شهریه، ثبت نام قطعی نبوده و ممکن است با توجه به ظرفیت کلاس ثبت نام هنرجو لغو شود.
 
 
 

شرایط گواهی پایان دوره

آکادمی به هنرجویان شرکت کننده در دوره گواهی پایان دوره با شرایط زیر اهدا میکند که نشان دهنده گذراندن دوره می باشد:
بیش از یک پنجم تعداد جلسات دوره آموزشی غیبت نداشته باشند (به عنوان مثال در یک دوره آموزشی 10 جلسه ای حداکثر امکان عدم حضور در کلاس 2 جلسه خواهد بود)
تمرینات و پروژه های درخواست شده از طرف استاد دوره انجام شده باشد (در این خصوص استاد آکادمی چک لیستی برای تعیین میزان فعالیت هنرجو دارد)
مدارک ثبت نام خود را بصورت کامل به آکادمی تحویل داده باشد.