همکاری با ما
همکاری با ما
آکادمی ژیلا صادقی در راستای توسعه آموزش در سطح کشور و با توجه به استقبال هنرجویان سراسر کشور خوشوقت خواهد شد با همکاری مراکز آموزشی ، هنری کشور  دوره های آموزشی خود را در سایر شهر ها نیز برگزار نماید .

مراکز آموزشی و هنری در صورت تمایل می توانند اطلاعات ذیل را از طریق ایمیل ارسال نمایند :

 

  • نام موسسه آموزشی
  • ارگان مجوز دهنده
  • تلفن
  • زمینه های فعالیت
  • توانمندی های منحصر به فرد
  • پیشنهاد روش کاری

 

ایمیل :   info[AT]jilasadeghi.ir
 
مدیر برنامه : داود ابراهیمی  ٠٩١٢١٥٣٨٨١٨